Консультація спеціаліста

Замовити

 

Fort: Управління страховим бізнесом (V8)

При покупке программ в CRSU Fort.Group вы получаете БЕСПЛАТНО:

  • Демонстрация возможностей

  • Установка программы

  • Обучение и обновления

  • Консультация и часы специалиста

  • 3 месяца ИТС и Звит

  • Подарки Fort.Group

Наши специалисты проведут демонстрацию программы в Вашем офисе: Вы увидите, как именно работает программа, ознакомитесь с её интерфейсом и возможностями.
Специалисты Fort.Group подключат к ПО за 1 рабочий день!
Мы не оставляем наших клиентов один на один с непонятными моментами, которые могут возникнуть при работе с программой: наши специалисты обучат Вас всем тонкостям работы.
В рамках подарочных часов наши разработчики проводят подробный инструктаж, а также предоставляют консультации, проверяют и настраивают доступ к профильным сайтам.
Покупатели программы могут пользоваться услугами ИТС 3 месяца совершенно бесплатно!
В рамках подарочных часов, Вы получаете бесплатную профессиональную поддержку и консультацию.
При покупке полной версии программ, Вы получаете гарантированный подарок на выбор: планшетный компьютер, монопод, сертификат на покупку в различных интернет- и офлайн магазинах и многое другое!
* Со списком актуальных подарков можно ознакомиться на странице «Акции»

Конфігурація дозволяє автоматизувати діяльність всіх підрозділів підприємства  і весь цикл супроводу договорів страхування, від формування страхового товару до всебічного аналізу діяльності. При розробці системи використано сучасні технології ведення страхового бізнесу, а також досвід кращих страхових компаній. Система дозволяє вести облік об'єктів страхування різної природи, контролювати всі події, що відбуваються з окремим об'єктом страхування або класом об'єктів за встановленими критеріями відбору. Налаштування включає цілісний комплекс статистичної, управлінської та фінансової звітності для всебічного аналізу діяльності компанії та підтримки прийняття рішень.

При використанні відповідної комплектації система може використовуватися як у центральному офісі страхової компанії, так і у всіх віддалених підрозділах, з можливістю автоматичної консолідації даних та поділу прав доступу користувачів до різних розділів обліку.

ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ (КОРИСТУВАЧІВ ПРОДУКТУ)

 Володіння навичками роботи з комп'ютером та програмами в операційній системі Windows.

 До початку запуску системи у промислову експлуатацію необхідно:

 • Виконати налаштування методології роботи.

 • Зафіксувати бізнес-процеси, що використовуються.

 • Провести навчання комплексне навчання користувачів.

Необхідно призначити відповідального за систему співробітника та адміністратора бази даних. Особливу увагу слід приділити розмежування доступу співробітників до бази даних.

РЕЗУЛЬТАТ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ.

 - Підвищення керованості компанією.

 - Оперативний моніторинг ключових фінансових показників.

 - Підвищення гнучкості роботи компанії.

 - Звільнення від рутинних операцій щодо укладання договорів страхування.

 - Автоматичне накопичення статистичної інформації щодо діяльності.

 

·         Вхідне факультативне перестрахування.

 - Облік генеральних договорів та ковер-нотов вхідного перестрахування.

 - Облік деталізованої інформації щодо об'єктів страхування та умов прийняття ризиків у перестрахування.

·         Вхідне облігаторне перестрахування.

- Облік договорів вхідного облігаторного перестрахування всіх типів пропорційного та непропорційного перестрахування.

 - Гнучка настройка параметрів імпорту бордеро премій (з електронних таблиць MS Excel, DBF, xml)

 - Налаштування довільного набору опцій (умов) перестрахування при обліку вхідних бордерів.

 - Облік та контроль розстрочки платежів з вхідного облігаторного перестрахування .

·         Врахування договорів вхідного перестрахування "змішаного" типу (факультативно-облігаторних).

Супровід договорів страхування та перестрахування.

·         Автоматична зміна статусу договору відповідно до умов договору.

·          Моніторинг договорів щодо дотримання графіка платежів.

·         Зупинення відповідальності за порушення умов договору.

·         Моніторинг стану портфеля або окремого договору на будь-який час за будь-яким набором показників: кількість договорів, об'єктів страхування, поточний обсяг відповідальності, максимальне власне утримання по окремих об'єктах, стан заборгованості тощо.

·         Зміна умов договорів страхування та перестрахування.

- Зміна будь-яких умов договорів у процесі супроводу за допомогою реєстрації додаткових угод. Версійність умов з можливістю перегляду та аналізу на будь-який момент часу:

 • Призупинення/припинення відповідальності за об'єктом страхування.

 • Призупинення/припинення відповідальності за окремим ризиком.

Включення у покриття нових ризиків.

• Додавання об'єкта страхування.

 • Зміна параметрів об'єкта страхування, умов страхування.

• Зміна періоду відповідальності за договором, окремим об'єктом страхування або ризиком.

• Зміна страхувальника, вигодонабувача тощо.

• Перерахунок тарифу внаслідок зміни умов договору, коригування графіка платежів.

- Розірвання договору страхування з розрахунком суми повернення. Можливість застосування різних методик розрахунку, нормативів утримання на ведення справи.

·         Управлінська звітність.

 - Картка договору страхування.

 – Всебічний аналіз портфеля договорів страхування.

– Картка об'єкта страхування.

 – Загальний аналіз об'єкта страхування або класу об'єктів, які відповідають певним критеріям.

– Загальний статистичний звіт за договорами страхування у розрізі видів страхування з можливістю порівняльного аналізу кількох періодів одночасно.

– Загальний статистичний звіт щодо договорів перестрахування у розрізі видів страхування з можливістю порівняльного аналізу кількох періодів одночасно.

– Фінансовий звіт про доходи/витрати з бізнесів (видів діяльності).

– Управлінський звіт про доходи/витрати з бізнесів (видів діяльності).

– Загальний статистичний звіт про результати роботи страхових агентів.

– Звіт про неперестраховані ризики, відповідальність за якими розпочалася.

·         Регламентована звітність Страховика до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг:

 - Розділ 1 (Звіт про доходи та витрати).

 - Розділ 3 (Показники діяльності за видами добровільного страхування).

 - Розділ 4 (Показники діяльності з видів обов'язкового страхування).

 - Розділ 5 (Пояснення щодо операцій перестрахування).

 - Розділ 7 (Пояснення щодо розірваних договорів страхування).

·         Комплект регламентованої звітності для Державного комітету фінансового моніторингу.

·         Регламентована звітність до Моторного (транспортного) страхового бюро України.

 Підтримка роботи у філіальній мережі та віддаленого доступу.

 - Робота з довільною кількістю віддалених підрозділів (філій, агентств, представництв, агентів).

 - Підтримка віддаленого доступу до системи з обмеженням повноважень за ролями користувачів, підрозділами, набором функціоналу.

Нам довіряють найкращі

лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента