Консультація спеціаліста

Замовити

 

Група компаній Fort.Group: Нові практичні рішення успішно впроваджені

Група компаній Fort.Group: Нові практичні рішення успішно впроваджені

Удосконалення системи надають користувачам більший рівень безпеки та впевненості. Сучасний менеджмент компаній розуміє, що подальший їхній розвиток неможливий без впровадження новітніх корпоративних інформаційних систем і програмних продуктів. Сучасне програмне забезпечення розглядається як засіб оптимізації витрат і підвищення продуктивності праці.

Керівник департаменту корпоративних проектів Fort.Group Дмитро Торяник повідомив, що в кінці 2019 року Fort.Group виграла тендер на впровадження Business automation software в компанії зі світовим ім’ям, яка надає аудиторські, податкові та консалтингові послуги.

Існували такі проблеми з використання поточної на той момент системи на платформі 1С:Підприємство 7.7:

  • застаріла конфігурація і платформа, що не дозволяли отримувати механізми для розвитку системи;
  • застаріла платформа не дозволяла реалізовувати вимоги внутрішньої безпеки в частині доступу до бази даних;
  • наявність допрацювань поточної системи, які можуть бути реалізовані типовими засобами нової системи.

В результаті обробки отриманих від користувачів запитів було прийнято рішення про впровадження сучасної інформаційної системи на базі платформи Business automation software, а також запропонована конфігурація Business automation software for enterprise resource planning.

В результаті спільної роботи була спроектована і запущена в промислову експлуатацію система, яка вирішує всі вищезгадані проблеми та значно підвищує ефективність роботи:

Були реалізовані такі вимоги до системи:

  • Автоматизовані функції бухгалтерського та податкового обліків.
  • Автоматизований облік за МСФЗ з трансляцією проводок у внутрішню корпоративну систему.
  • Виконано перенесення історичних даних бухгалтерського, податкового та обліку по МСФЗ з попередньої облікової системи.
  • Автоматизовані всі необхідні функції кадрового обліку та заробітної плати.
  • Виконано перенос всіх необхідних історичних даних кадрового обліку та обліку заробітної плати з попередньої облікової системи.
  • Виконані доопрацювання системи відповідно до розробленого технічного проекту.
  • Виконана інтеграція системи з клієнт-банками та внутрішніми корпоративними системами.

Проект впровадження сучасної ERP-системи зайняв трохи менше року і, після фази дослідно-промислової експлуатації, з 01 січня 2021 року система була запущена в промислову експлуатацію. Після цього, було підписано договір надання послуг підтримки та супроводу.

Група компаній Fort.Group більше 20 років працює на ринку України в сфері автоматизації, управлінського консалтингу, консультацій з питань податкового обліку, обліку за стандартами GAAP/IFRS, архітектури бізнес-процесів різної складності, побудови систем якості.

Нам довіряють найкращі

лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента